bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organy Spółki

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Współników Spółki pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 osób:

 • Tomasz Rysz - Przewodniczący
 • Agata Fazan
 • Michał Fajer
 • Lidia Andzel
 • Krzysztof Oleś

  Pani Lidia Andzel oraz Pan Krzysztof Oleś są przestawicielami załogi desygnowanymi do prac w tym organie Spółki.

Zarząd
Zarząd Spółki jest trzyosobowy. W skład Zarządu wchodzą:

 • Henryk Szudy - Prezes Zarządu
 • Stanisław Paks - Wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Dudziński - Członek Zarządu

Prokurentami Spółki są:

 • Rita Zając
 • Robert Blachliński
 • Beata MichalakOpublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 10.07.2020
Podpisał: Łukasz Kloszczyk
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 652